Co to jest Nowy Ruch Liturgiczny?

Nowy Ruch Liturgiczny to nowa forma Ruchu Liturgicznego tak ożywiającego życie Kościoła przed II wojna światową. To tenże ruch w zasadzie doprowadził do reformy liturgicznej zapoczątkowanej przez Sobór Watykański II, która potem odeszła od jego głównych założeń. Po jej wprowadzeniu i zapaści jaka nastąpiła, Ruch Liturgiczny praktycznie zamarł. "Nowy Ruch Liturgiczny" nie jest czymś sformalizowanym, jest przez tysiące wiernych na całym świecie entuzjastycznie przyjętą zachętą którą wyraził Kard. Ratzinger nawiązując do tego w swojej książce "Autobiografia" pisze:
"Dalsze życie Kościoła dramatycznie wymaga uczynienia liturgicznego rachunku sumienia, liturgicznego pojednania, które przywróci jedność zerwaniu w historii liturgii i potraktuje zalecenia soborowe nie jako rozłam, ale jako czas ewolucyjnych zmian. Kryzys Kościoła, w którym znajdujemy się dzisiaj jest w ogromnej części spowodowany zapaścią liturgiczną, której charakter dobrze określają słowa etsi Deus non daretur [tak, jakby Bóg nie istniał], tak jakby zagadnienie istnienia Boga, to czy mówimy, czy słuchamy - nie miały żadnego znaczenia. Jeśli liturgia nie jest już komunią Wiary, nie jednoczy Kościoła powszechnego z jego historią, nie jest tajemnicą żyjącego Chrystusa, gdzie wtedy można odnaleźć duchową substancję tegoż Kościoła? Nietrwałość wspólnoty, której już nie jednoczy Wiara, nieuchronnie prowadzi do rozpadu Kościoła na koterie różnych rodzajów, do rozdzierania Kościoła na będące w opozycji do siebie liczne formacje. Dlatego właśnie potrzebujemy nowego ruchu liturgicznego, który ożywi prawdziwe dziedzictwo Drugiego Soboru Watykańskiego..."
Prawdziwym manifestem programowym Nowego Ruchu Liturgicznego jest jednak książka Kardynała Ratzingera pt. "Duch Liturgii".
Zobacz największą międzynarodową stronę internetową zbierającą wydarzania z NRL
www.newliturgicalmovement.org
  zerknij też na polską edycję
nowyruchliturgiczny.pl
/*Google Annalytics */